Dagorde

De voorzitter verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting bijeen te komen op maandag 16 oktober 2017 om 19.30 uur in de schepenzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare Zitting

1. Goedkeuring notulen openbare zitting dd. 18 september 2017
2. Vacant verklaring van technisch assistenten thuiszorgdiensten (Dv)
3. Vacant verklaring van een administratief medewerker sociale dienst (Cv)
4. Collectieve hospitalisatieverzekering – hernieuwen overeenkomst - goedkeuring.
5. Ondersteuning week van de derde leeftijd in het WZC van Zonnebeke en Passendale.
6. Mededelingen sociale dienst
6.1 Minimale levering aardgas winterperiode 2016-2017
7. Maandelijks overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, kennisgeving

Geheime Zitting

8. Goedkeuring notulen geheime zitting dd. 18 september 2017
9. Sociale dienst: dossiers individuele hulpverlening
10. Sociale dienst: mededelingen
11. OCMW-personeel, uitbreiding contract van technisch assistente in de poetsdienst.
12. Aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte, beslissing
13. OCMW-personeel, maandelijks overzicht van de besluiten van de secretaris in het kader van de raadsbeslissing van 22.06.09 en 26.10.09 met betrekking tot de omschrijving dagelijks personeelsbeheer, kennisgeving