Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

Hier kun je de besluiten downloaden van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen sinds 1 januari 2019.