Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

Hier kun je de besluiten downloaden van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, deze blijven beschikbaar voor de duur van 1 jaar: