20210607_RvB_bekendmaking_websiteAfbeelding 1BEKENDMAKING


De burgemeester,

Conform artikel 285§1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;


BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK


dat de Raad van Bestuur MMP 1917 bijeen is gekomen op 7 juni 2021 in het
Memorial Museum Passchendaele 1917 en onderstaande besluiten heeft genomen. Deze besluiten werden gepubliceerd op de website van de gemeente Zonnebeke en conform art. 330 gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

LIJST MET BESLUITEN

1. Goedkeuren notulen raad van bestuur dd. 20.05.2021

De raad van bestuur keurt de notulen van de vorige zitting goed.

2. Overdracht landhuis

De raad van bestuur gaat principieel akkoord dat het lokaal bestuur Zonnebeke verder onderzoek doet naar een herbestemming van het landhuis.

3. Periodieke staten tickets & bezoekers

Toelichting bij cijfers tem mei.

4. Indiening Projectdossier Toeristische Impulsen W-VL

De raad van bestuur gaat akkoord om een projectaanvraag in te dienen bij de Provincie West-Vlaanderen in het kader van de projectoproep Toeristische Impulsen.


Conform de bepalingen in het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan er inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website (klik src="/Bestuur/Bekendmakingen/Besluitenlijsten/Besluitenlijst_raad_van_bestuur/20210607_RvB_bekendmaking_website.std?subobjectname=dsimg__457ee218.png" hier).
Conform art. 287 en art. 332 van het Decreet Lokaal bestuur kan men tegen bovenstaande besluiten van de Raad van Bestuur MMP 1917 binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij de toezichthoudende overheid (klik hier).

Met oprechte hoogachting,

De Algemeen Directeur


Alain wyffels

De Burgemeester

Afbeelding 2

DIRK SIOENGemeentebestuur Zonnebeke • Langemarkstraat 8 • BE-8980 Zonnebeke

 051 48 00 60 •  051 78 07 40 •  info@zonnebeke.be •  www.zonnebeke.be