Gemeentelijke Administratieve Sancties

De gemeentelijke administratieve sanctie of kortweg GAS is een instrument om op lokaal niveau een oplossing te vinden voor openbare overlast. Wanneer er een inbreuk gebeurt op de zonale politieverordening kan de gemeente een straf opleggen, meestal is dit een boete.

  • Zonale politieverordening
  • Aanvulling op de zonale politieverordening inzake gasboete voor zwerfvuil (GR 28 mei 2020; publicatiedatum: 2 juni 2020)