Aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting

Belastbare grondslag: heffing op belasting van het rijk (personenbelasting).

Tarief: 8% op de personenbelasting.

Looptijd: jaarlijks.

Contactpersoon: administratief medewerker financiële dienst, Katia Bonnez - belastingen@zonnebeke.be

Download reglement (GR 18 november 2019; publicatiedatum: 25 november 2019).