Activeringsheffing op onbebouwde percelen

Activeringsheffing op onbebouwde percelen gelegen in verkavelingen en gebieden bestemd voor wonen volgens het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of ruimtelijk uitvoeringsplan

 

Belastbare grondslag: onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

Tarief: €0,40 per vierkante meter onbebouwde grond of kavel.

Looptijd: vanaf 1 januari 2017 (op website geplaatst 27 december 2016)

Contactpersoon: diensthoofd ruimtelijke ordening, Patrick Blancke - patrick.blancke@zonnebeke.be

Download reglement