Algemene gemeentebelasting

Belastbare grondslag: elk gezin (natuurlijke en rechtspersonen) ingeschreven in Zonnebeke op 1 januari van het aanslagjaar.

Tarief € 100.

Speciale tarieven: € 75 voor eenoudergezinnen met kinderlast, € 75 voor personen die alleen wonen en € 50 als het gezinshoofd een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering krijgt.

Looptijd: tot 31 december 2025.

Contactpersoon: administratief medewerker financiële dienst, Katia Bonnez - belastingen@zonnebeke.be

Download reglement (GR 18 november 2019; publicatiedatum: 25 november 2019).