Algemene gemeentebelasting

Belastbare grondslag: elk gezin (natuurlijke en rechtspersonen) ingeschreven in Zonnebeke op 1 januari van het aanslagjaar.

Tarief €100.

Speciale tarieven: €75 voor eenoudergezinnen met kinderlast, €75 voor personen die alleen wonen en €50 als het gezinshoofd een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering krijgt.

Looptijd: tot 31 december 2019.

Contactpersoon: administratief medewerker financiële dienst, Katia Bonnez - belastingen@zonnebeke.be

Download reglement