Belasting op de verhuur van voertuigen met bestuurder

Belastbare grondslag: de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Tarief: €250 per jaar en per voertuig, telkens geïndexeerd.

Looptijd: tot 31 december 2020.

Contactpersoon: milieuambtenaar, Jeroen Coens - jeroen.coens@zonnebeke.be

Download reglement 1

Download reglement 2