Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente

Belastbare grondslag: in geval van ambtshalve opruimen van sluikstorten.

Tarief: afhankelijk van de werkelijke kostprijs met een minimum van €250.

Looptijd: tot 31 december 2020.

Contactpersoon: milieuambtenaar, Jeroen Coens - jeroen.coens@zonnebeke.be

Download reglement

Vanaf 1 januari 2021 gaat het aangepaste reglement in van de gemeenteraad dd. 14 december 2020 (publicatiedatum: 21 december 2020).