Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente

Belastbare grondslag: in geval van ambtshalve opruimen van sluikstorten.

Tarief: afhankelijk van de werkelijke kostprijs met een minimum van €250.

Looptijd: tot 31 december 2020.

Contactpersoon: milieuambtenaar, Jeroen Coens - jeroen.coens@zonnebeke.be

Download reglement