Belasting op leegstand in het kader van het grond- en pandenbeleid

Belastbare grondslag
De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd op het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 6 opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Tarief

Indien de woning / het gebouw gedurende 6 opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, bedraagt de belasting:

 • € 1500 voor een volledig gebouw of woonhuis
 • € 750 voor een individuele kamer of studentenkamer
 • € 1000 voor elke overige woongelegenheid

Indien het gebouw of de woning gedurende 18 opeenvolgende maanden op de inventaris staat, bedraagt de belasting:

 • € 3000 voor een volledig gebouw of woonhuis
 • € 1500 voor een individuele kamer of studentenkamer
 • € 2000 voor elke overige woongelegenheid

Indien het gebouw of de woning gedurende 30 opeenvolgende maanden op de inventaris staat, bedraagt de belasting:

 • € 4500 voor een volledig gebouw of woonhuis
 • € 2250 voor een individuele kamer of studentenkamer
 • € 3000 voor elke overige woongelegenheid

Indien het gebouw of de woning gedurende 42 opeenvolgende maanden op de inventaris staat, bedraagt de belasting:

 • € 6000 voor een volledig gebouw of woonhuis
 • € 3000 voor een individuele kamer of studentenkamer
 • € 4000 voor elke overige woongelegenheid

Vanaf het gebouw of de woning gedurende 54 opeenvolgende maanden op de inventaris staat, bedraagt de belasting jaarlijks:

 • € 7500 voor een volledig gebouw of woonhuis
 • € 3750 voor een individuele kamer of studentenkamer
 • € 5000 voor elke overige woongelegenheid

Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat bovenstaande termijnen zijn verstreken.

De heffing wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de woning.

Looptijd: van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Contactpersoon: hoofd woondienst, Annelies Hommez - annelies.hommez@zonnebeke.be

Download reglement