Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Belastbare grond: heffing door Vlaams Gewest.

Tarief: 1.195 opcentiemen.

Looptijd: jaarlijks.

Contactpersoon: administratief medewerker financiële dienst, Katia Bonnez - belastingen@zonnebeke.be

Download reglement