Fiscaal dossier

Op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën kun je jouw eigen fiscaal dossier raadplegen. Ook alle aanslagbiljetten van de inkomstenbelasting van de voorbije jaren zijn daarop beschikbaar en allerlei fiches (bijvoorbeeld loonfiches uitgereikt door de werkgever) die noodzakelijk waren om de belastingen te berekenen.