Retributie op afvalverwerking en afvalophaling

Belastbare grondslag: verbranding afval, ophaling afval, afvalzakken, materiaal evenementen, composteermateriaal, DIFTAR recyclagepark, grof huisvuil.

Tarief: afhankelijk van de materie - vermeld in het reglement.

Looptijd: 31 december 2018.

Contactpersoon: milieuambtenaar, Jeroen Coens - jeroen.coens@zonnebeke.be 

Dowload reglement