Retributie op afvalverwerking en afvalophaling

Belastbare grondslag: verbranding afval, ophaling afval, afvalzakken, materiaal evenementen, composteermateriaal, DIFTAR recyclagepark, grof huisvuil.

Tarief: afhankelijk van de materie - vermeld in het reglement.

Contactpersoon: milieuambtenaar, Jeroen Coens - jeroen.coens@zonnebeke.be 

Dowload reglement (GR 12 april 2021; publicatiedatum: 21 april 2021).

Raadpleeg het reglement dat ingaat vanaf 1 januari 2022 (GR 13 december 2021; publicatiedatum: 20 december 2021)