Retributie op de afgifte van administratieve bescheiden

Belastbare grondslag: afgifte van administratieve bescheiden (cf. art. 2 en 3 van reglement).

Tarief: afhankelijk van het document (cf. art. 2 en 3 van het reglement).

Looptijd: 31 december 2019.

Contactpersoon: diensthoofd burgerzaken, Caroline Degraeve - caroline.degraeve@zonnebeke.be 

Download reglement (dd 23.12.2013)