Retributie op de gemeentelijke begraafplaatsen

Belastbare grondslag: concessie op gemeentelijke begraafplaatsen.

Tarief: volgens soort en concessie.

Looptijd: onbeperkt.

Contactpersoon: administratief hoofdmedewerker burgerzaken, Greta Vandecandelaere - burgerzaken@zonnebeke.be