Retributie op het aanvragen of tot melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen

Belastbare grondslag: exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichting.

Tarief: afhankelijk van de klasse (cf. art. 3).

Looptijd: onbeperkt.

Contactpersoon: milieuambtenaar, Jeroen Coens - jeroen.coens@zonnebeke.be 

Download reglement