Retributie op het afleveren van bouwdossiers

Aanpassing reglement houdende retributie op het afleveren van bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen aan notarissen, rioolaansluitingen en gebruik garageweg achterzijde Langemarkstraat

 

Belastbare grondslag: afleveren an bouwdossiers, documenten en inlichtingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, inlichtingen aan notarissen en rioolaansluitingen.

Tarief: afhankelijk van het document.

Looptijd: onbeperkt.

Contactpersonen:

Download reglement