Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Belastbare grondslag: enkel van toepassing voor maatschappijen die werken aan nutsvoorzieningen.

Looptijd: tot en met 31 december 2022.

Contactpersoon: Filip Carrein - filip.carrein@zonnebeke.be

Download reglement (GR 18 november 2019; publicatiedatum: 20 november 2019).