Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Belastbare grondslag: enkel van toepassing voor maatschappijen die werken aan nutsvoorzieningen.

Looptijd: onbeperkt.

Contactpersoon: secretaris, Francis Claeys - secretaris@zonnebeke.be

Download reglement