GECORO

GECORO staat voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze adviesraad is in het leven geroepen door de Vlaamse overheid met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid te optimaliseren. De raad heeft een complex en erg gevarieerd takenpakket. Hun opdrachten bestaan uit het verlenen van advies aan de gemeenteraad omtrent het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en hieraan gekoppeld het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen. Daarnaast geven ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften, vergunningsaanvragen en, in het algemeen, alles wat gelinkt kan worden met ruimtelijke ordening.

Verslagen van de GECORO.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening voor Zonnebeke komt minimaal vier maal per jaar samen en is samengesteld uit volgende leden:

Erik Van Bockstael Voorzitter GECORO
Georges Dejonghe (plaatsvervanger: Hendrik Dejonghe) Deskundige
Mieke Gotelaere (plaatsvervanger: Cindy Vangheluwe) Deskundige
Michel Vandenbroucke (plaatsvervanger: Noël Coghe) Deskundige
Kristof Noyez (plaatsvervanger: Mieke Hochepied) Handel en middenstand
Krist Dejonghe (plaatsvervanger: Dirk Bouten) Landbouw

Jeroen Coens (plaatsvervanger: Bart Verschaeve)

Werknemersorganisatie
Annelies Hommez (plaatsvervanger: Peter Pillen) Bouwmaatschappijen
Bénédicte Siemoens (plaatsvervanger: Ilse Dewicke) Onderwijs
Jacques D'Hellem (plaatsvervanger: Magde Decroix) Derde leeftijd
Véronique Lampaert (plaatsvervanger Oliver Dochy) Milieuraad
Mieke Vandaele (plaatsvervanger: Nicole Dejonckheere) Culturele verenigingen
Ingrid Vandepitte Politieke fractie #TEAM8980
Stefaan Cardoen Politieke fractie Insamenspraak
Koen Descheemaeker Politieke fractie N-VA
Patrick Blancke Secretaris GECORO