Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang Zonnebeke, kortweg LOK Zonnebeke genoemd, geeft advies aan het lokaal bestuur over de opmaak en de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen en geeft advies met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Verslagen van het Lokaal Overleg Kinderopvang

De stemgerechtigde leden:

 • Verantwoordelijke van Reddie Teddy Thuishulp vzw (onthaalgezinnen)
 • Verantwoordelijke kinderopvang KAV-onthaalgezinnen (nu kinderopvang Felies)
 • Verantwoordelijke buitenschoolse kinderopvang: Ria Vermeersch
 • Afvaardiging zelfstandige onthaalgezinnen
 • Afvaardiging van elke ouderraad
 • Afvaardiging van de Gezinsbond
 • Afvaardiging van de gebruikers van de diensten onthaalgezinnen
 • Afvaardiging van de gebruikers van de buitenschoolse kinderopvang

De niet-stemgerechtigde leden:

 • De schepen van welzijn
 • De schepen van kinderopvang: Sabine Vanderhaeghen
 • Afvaardiging van het OCMW
 • Afvaardiging van Kind en Gezin
 • De uitgenodigde waarnemers
 • De jeugdfunctionaris
 • De sportfunctionaris
 • De secretaris van het lokaal overleg: Greta Vandecandelaere
 • De voorzitter van het lokaal overleg: Anny Verschoore

Naast bovenstaande leden kunnen geïnteresseerden als ‘vrijwillig’ lid deelnemen aan de vergaderingen.

De raad komt minimum tweemaal per jaar bijeen.

Voor meer informatie omtrent de werking kun je terecht bij:

Anny Verschoore Voorzitster Lokaal Overleg Kinderopvang Schipstraat 22
8980 Zonnebeke
anny.verschoore@telenet.be
Greta Vandecandelaere Secretaris Lokaal Overleg Kinderopvang T 051 77 07 04
greta.vandecandelaere@scarlet.be
Ria Vermeersch Coördinatrice BKO

T 051 48 00 73
ria.vermeersch@zonnebeke.be