Milieuraad

De milieuraad geeft advies in verband met gemeentelijke plannen en de gemeentelijke begroting met betrekking tot milieuaangelegenheden. Ze reiken subsidies uit, bijvoorbeeld voor het vogelopvangnetwerk, en er worden verschillende infoavonden georganiseerd.

Verslagen van de Milieuraad

De milieuraad van Zonnebeke plant bijeenkomsten naargelang er zich agendapunten aanbieden. Ze is samengesteld uit volgende leden:

De stemgerechtigde leden:

  Plaatsvervanger  
Christa Couckuyt Marlies Coopman Milieu- en natuurverenigingen
Olivier Dochy Filiep Maes Milieu- en natuurverenigingen
Wilfried Patteeuw / Milieu- en natuurverenigingen
Véronique Lampaert / Sociale en culturele organisaties
Mieke Van Ryckeghem Véronique Lampaert Sociale en culturele organisaties
Eric Soenen Manuel Serroen Beroepsgroepen- en organisaties
Marc Lapauw / Beroepsgroepen- en organisaties
Ivan Claus / Beroepsgroepen- en organisaties
Marc Knockaert / Deskundige

 

De niet-stemgerechtigde leden:

Michiel Descheemaeker Schepen
Luk Hoflack Schepen
Jeroen Coens Milieuambtenaar
Waarnemer secretariaat
Joris Wyseur Politieke mandataris
Erik Van Bockstael Waarnemer
Ronny Priem Waarnemer
Tijs Demyttenaere Waarnemer
Gaby Van Nieuwenhuyse Waarnemer