Milieuraad

De milieuraad geeft advies in verband met gemeentelijke plannen en de gemeentelijke begroting met betrekking tot milieuaangelegenheden. Ze reiken subsidies uit, bijvoorbeeld voor het vogelopvangnetwerk, en er worden verschillende infoavonden georganiseerd.

Verslagen van de Milieuraad

De milieuraad van Zonnebeke plant bijeenkomsten naargelang er zich agendapunten aanbieden. Ze is samengesteld uit volgende leden:

De stemgerechtigde leden:

  Plaatsvervanger  
Christa Couckuyt / Milieu- en natuurverenigingen
Olivier Dochy / Milieu- en natuurverenigingen
Wilfried Patteeuw / Milieu- en natuurverenigingen
Véronique Lampaert / Sociale en culturele organisaties
Mieke Vandaele / Sociale en culturele organisaties
Eric Soenen Manuel Serroen Beroepsgroepen- en organisaties
Marc Lapauw / Beroepsgroepen- en organisaties
Ivan Claus / Beroepsgroepen- en organisaties
Marc Knockaert / Deskundige

 

De niet-stemgerechtigde leden:

Sabine Vanderhaeghen Schepen
Koen Descheemaeker Raadslid
Robyn Eeckhout Raadslid
Jeroen Coens Milieuambtenaar
Waarnemer secretariaat
Joris Wyseur Politieke mandataris
Erik Van Bockstael Waarnemer
Ronny Priem Waarnemer
Tijs Demyttenaere Waarnemer
Nadia Maricou Waarnemer
Johnny Blanckaert Waarnemer
Nele Lemaire Waarnemer
Bert Acket Waarnemer
Ivan Bauwens Waarnemer
Kevin Carrein Waarnemer
Luc Hamerlinck Waarnemer