Bijzonder comité sociale dienst (OCMW)

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

De OCMW-raad kiest de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit gebeurt tijdens de vergadering die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Naam

Functie

Partij

Jonckheere Joachim

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale dienst

#TEAM8980

D’hellem Evelien

Lid BCSD

#TEAM8980

Tally Johan

Lid BCSD

#TEAM8980

Rassalle Philippe

Lid BCSD

#TEAM8980

Denorme Agnes

Lid BCSD

#TEAM8980

Vander Meiren Johan

Lid BCSD

N-VA

Zole Christoph

Lid BCSD

INSAMENSPRAAK