Dagorde gemeenteraad

De voorzitter verzoekt de Gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 24 juni 2019 om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

Openbare zitting

1. Goedkeuring huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

2. Subsidiedossier woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle 2020-2025 - ter goedkeuring

3. Princiepsbeslissing tot het gedeeltelijk verleggen van de buurtweg nr. 30 tussen de Potteriestraat en de Hooglandweg in Beselare

4. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2019 01 Gemeente

5. Goedkeuring budgetwijziging  gemeente 2019 01

6. Kennisname aanpassing meerjarenplan van het OCMW  2019 01

7. Kennisname budgetwijziging  OCMW 2019 01

8. Goedkeuring Jaarrekening AGB MMP 1917 dienstjaar 2018

9. Kennisname jaarverslag 2018

10. Rapportering stand van zaken organisatiebeheersing 2015-2019: interne controle, risicoanalyse en informatieveiligheid

11. Beslissing houdende toetreding stad Aalst, stad Diksmuide, gemeente Evergem, gemeente Maldegem, gemeente Moerbeke, gemeente Wachtebeke, gemeente Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, Zorgvereniging Mintus en Zorgbedrijf Harelbeke tot de welzijnsvereniging Audio  en kennisname jaarrekening 2018

12. Goedkeuring jaarverslag 2018 en de erin vervatte jaarrekening van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP)

13. Goedkeuring reglement voor de verhuur van gemeentelijke infrastructuur

14. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst WSO 2019-2025

15. Goedkeuring programma 2019- jaarverslag 2018 WSO

16. Opstart en Lancering Westhoek - Vredeshoek

17. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Omloop van Vlaanderen 2019

Conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur heeft raadslid Nele Dejonghe volgend agendapunt toegevoegd aan de dagorde van de gemeenteraad:
Kostenloze grondafstand naar het openbaar domein van de wegzate en groenzone van uitbreidingszone bedrijventerrein Polderhoek

Conform het huishoudelijk reglement worden volgende interpellaties toegevoegd aan de agenda:

  • Interpellatie raadslid Franky Bryon - 12 uren van Geluveld
  • Interpellatie raadslid Franky Bryon - Rioleringswerken en heraanleg dorp Zandvoorde
  • Interpellatie raadslid Koen Descheemaeker - Vraag naar plannen met huizen in eigendom van gemeente op dorpsplein Beselare
  • Interpellatie raadslid Koen Descheemaeker - Vraag naar uitleg over: Psychosociaal welzijn. Formele klacht met collectief karakter. Mandaat onderzoek door IDEWE