Audioverslagen

Vanaf nu kun je de Zonnebeekse gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn via de gemeentelijke website herbeluisteren. Elke zitting wordt opgenomen in een audioverslag. Die verslagen worden telkens via een YouTube-link op de website geplaatst. Op die manier wil het gemeentebestuur transparant en open communiceren naar al haar burgers. Het audioverslag komt er door het nieuw decreet lokaal bestuur dat alle gemeenten verplicht om naast de notulen ook een uitgebreid verslag van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op te maken. Zonnebeke kiest voor een audio-opname die je snel en vlot kan beluisteren. De audioverslagen blijven beschikbaar voor de duur van een jaar.

Naast het audioverslag kun je dus ook nog steeds de notulen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn nalezen. De notulen zijn schriftelijke verslagen en verschijnen telkens wanneer ze goedgekeurd worden.