SVK (Sociaal Verhuurkantoor)

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen. Zonnebeke valt onder SVK De Woonsleutel. Je vindt meer informatie over hen op www.svkwoonsleutel.be.