Financieel directeur

Gerard Straetemans

T 051 48 00 72
E gerard.straetemans@zonnebeke.be

Gerard Straetemans is financieel directeur van zowel de gemeente als van het OCMW.

Hij houdt de boekhouding (diverse dagboeken) van de ontvangerij bij. Hij zorgt voor de financiële verantwoording door het opmaken van de jaarrekening, de begrotingsrekening, de balans en de bijlagen. Daarnaast doet hij het nazicht op de wettelijkheid van de beslissingen van het schepencollege en de gemeenteraad.

De financieel directeur verstrekt financieel advies, int belastingen, voert betalingen uit en beheert de financiën naar leningen en beleggingen toe.

De financiële opvolging van aandelen, dividenden of bijdragen behoort ook tot de taken van de financieel directeur.

Ten slotte maakt hij kosten/batenanalyses op.

Hij wordt bijgestaan door een team van vijf medewerkers.