Managementteam

Het managementteam of MAT speelt een sleutelrol in de goede wisselwerking tussen de verschillende gemeentediensten en het college van burgemeester en schepenen. In het MAT zetelen de algemeen directeur, de financieel directeur en enkele diensthoofden. Het MAT bewaakt de eenheid tussen de diensten, de kwaliteit van hun organisatie en werking en is bevoegd voor de interne communicatie. 

Het MAT komt om de twee à drie weken samen en bestaat uit volgende leden:

Alain Wyffels

Algemeen directeur - Voorzitter MAT

Wim Delameilleure Financieel directeur
Fien Boeve Diensthoofd vrije tijd
Debbie Manhaeve Directeur Memorial Museum Passchendaele 1917
Bram Vandendriessche Diensthoofd personeelszaken
Patrick Blancke Diensthoofd omgeving
Evelien Van Ootregem Diensthoofd sociale dienst

 

Waarnemend:

  • De burgemeester, Dirk Sioen