Managementteam

Het managementteam of MAT speelt een sleutelrol in de goede wisselwerking tussen de verschillende gemeentediensten en het college van burgemeester en schepenen. In het MAT zetelen de secretaris, de financieel beheerder en enkele diensthoofden. De burgemeester en de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn wonen de bijeenkomst bij als waarnemer. Het MAT bewaakt de eenheid tussen de diensten, de kwaliteit van hun organisatie en werking en is bevoegd voor de interne communicatie. 

Het MAT komt om de twee à drie weken samen en bestaat uit volgende leden:

 
Sigurd Verstraete

Algemeen Directeur - Voorzitter MAT

Gerard Straetemans Financieel Directeur
Fien Boeve Diensthoofd Vrije tijd & Welzijn
Wim Delameilleure Diensthoofd Technische dienst
Steven Vandenbussche Hoofd Museum en Toerisme
Bram Vandendriessche Diensthoofd Personeelszaken
Patrick Blancke Diensthoofd Ruimtelijke ordening, Stedenbouw & Mobiliteit
Evelien Van Ootregem Diensthoofd sociale dienst OCMW

 

Waarnemend:

  • De burgemeester, Dirk Sioen