Dagorde politieraad

Op donderdag 14 maart vindt de installatievergadering van de politieraad plaats in de politiezone arro Ieper.
De vergadering vangt aan om 19 uur in het hoofdcommissariaat van de politiezone (derde verdieping - vergaderzaal), Ter Waarde 54 te Ieper.

Openbare zitting

01. Eedaflegging en installatie van de raadsleden
02. Presentiegelden: - Het bedrag van de presentiegelden – vaststelling - Berekening van de presentiegelden door het sociaal secretariaat GPI - goedkeuring
03. Huishoudelijk reglement van de politieraad – goedkeuring
04. Aanduiding van een raadslid voor lidmaatschap van de algemene vergadering van de West-Vlaamse Politieschool – goedkeuring
05. Aannemen van werken, leveringen, diensten: opdracht van dagelijkse delegatie aan het politiecollege - goedkeuring
06. Delegatiebesluit voor aanwerving en benoeming - goedkeuring
07. Retributiereglement voor inzet van politiepersoneel – goedkeuring
08. Koelsysteem ten behoeve van het hoofdcommissariaat – voorwaarden en wijze van gunnen – vaststelling
09. Aankoop server, upgrade besturingssysteem en uitbreiding tapes – voorwaarden en wijze van gunnen – vaststelling
10. Plaatsing van zonnepanelen in het hoofdcommissariaat – voorwaarden en wijze van gunnen – vaststelling
11. Aankoop van radiofonie – goedkeuring voorwaarden en gunning
12. Aankoop van voertuigen – goedkeuring voorwaarden en gunning
13. Externe mobiliteit 2019-01 – vacantstellingen - aktename

Besloten zitting
01. Voordracht korpschef PZ arro Ieper - goedkeuring
02. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van personeelsleden (NAVAP) – goedkeuring
03. Pensionering van personeelsleden – goedkeuring