Dagorde politieraad

Op donderdag 6 juni vindt de vergadering van de politieraad plaats in de politiezone arro Ieper. De vergadering vangt aan om 19 uur in het hoofdcommissariaat van de politiezone (derde verdieping - vergaderzaal), Ter Waarde 54 te Ieper.

Openbare zitting

01. PV van de zitting van 14 maart 2019 – goedkeuring
02. Eedaflegging en installatie van raadsleden
03. Jaarrekening 2018 – vaststelling
04. Dossier verkeersveiligheid 2019 - goedkeuring
05. Aankoop van elektrische fietsen – voorwaarden en wijze van gunnen – vaststelling
06. Aankoop van scooters – voorwaarden en wijze van gunnen – vaststelling
07. Aanpassing doucheruimtes hoofdcommissariaat + voorziening van droogmogelijkheden voor kledij – voorwaarden en wijze van gunnen – vaststelling
08. Opdracht voor het afsluiten van verzekeringen – voorwaarden en wijze van gunnen – vaststelling
09. Uitvoering van schilderwerken in het LC Moorslede – voorwaarden en wijze van gunnen – vaststelling
10. Aankoop van ICT-materiaal – goedkeuring voorwaarden en gunning
11. Beslissingen m.b.t. aanwerving en benoemingen – aktename
12. Uitspraak in eerste aanleg m.b.t. het dossier hoofdcommissariaat – inname standpunt m.b.t. hoger beroep Toelichting: financiële werking PZ arro Ieper (rekenplichtige)

Besloten zitting

01. Arbeidsongevallen – toekenning van een jaarrente – goedkeuring
02. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van een personeelslid (NAVAP) – goedkeuring
03. Pensionering van personeelsleden – goedkeuring