Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting bijeen te komen op maandag 14 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare Zitting

1. Definitie begrip dagelijks bestuur en delegatie

2. Goedkeuring aanpassing MJP 2019 02

3. Goedkeuring budgetwijziging 2019 02

4. Aanpassen rechtspositieregeling

5. Aanpassen arbeidsreglement