OCMW-raadsleden (samenstelling)

De samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn (of OCMW-raad) en de gemeenteraad is volledig hetzelfde. Alle gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook OCMW-raadslid. Ook de gemeenteraadsvoorzitter is van rechtswege voorzitter van de OCMW-Raad.
Bekijk hier de leden.
De leden van beide raden zijn wel identiek, maar toch zijn de gemeenteraad en de OCMW-raad twee verschillende organen die functioneren binnen twee verschillende besturen.
Daarom zijn er ook verschillende dagordes (agenda's) en bijhorende verslagen.