Samenstelling

Het vast bureau is de tegenganger van het college van burgemeester en schepenen voor het OCMW. In het vast bureau zetelen dezelfde leden als in het schepencollege. Hoewel de samenstelling van beide organen dus identiek is, gaat het om twee verschillende entiteiten. 
Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn uit.