GECORO

GECORO staat voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze adviesraad is in het leven geroepen door de Vlaamse overheid met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid te optimaliseren. De raad heeft een complex en erg gevarieerd takenpakket. Hun opdrachten bestaan uit het verlenen van advies aan de gemeenteraad omtrent het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en hieraan gekoppeld het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen. Daarnaast geven ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften, vergunningsaanvragen en, in het algemeen, alles wat gelinkt kan worden met ruimtelijke ordening.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening voor Zonnebeke komt minimaal vier maal per jaar samen en is samengesteld uit volgende leden:

Erik Van Bockstael Voorzitter GECORO
Georges Dejonghe Deskundige
Mieke Gotelaere Deskundige
Michel Vandenbroucke Deskundige
Jean-Pierre Noyez Handel en middenstand
Christ Dejonghe Landbouw

Odette Soen

Werknemersorganisatie
Peter Pillen Bouwmaatschappijen
Bénédicte Siemoens Onderwijs
Jacques D'Hellem Derde leeftijd
Véronique Lampaert Milieuraad
Veerle Vanhoutte Culturele verenigingen
Michiel Descheemaeker Schepen
Luc Blondeel SP.A
Joris Wyseur CD&V
Patrick Blancke Secretaris GECORO