GECORO

GECORO staat voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze adviesraad is in het leven geroepen door de Vlaamse overheid met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid te optimaliseren. De raad heeft een complex en erg gevarieerd takenpakket. Hun opdrachten bestaan uit het verlenen van advies aan de gemeenteraad omtrent het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en hieraan gekoppeld het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen. Daarnaast geven ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften, vergunningsaanvragen en, in het algemeen, alles wat gelinkt kan worden met ruimtelijke ordening.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening voor Zonnebeke komt minimaal vier maal per jaar samen en is samengesteld uit volgende leden:

Erik Van Bockstael Voorzitter GECORO Vuilewaasstraat 40
8980 Beselare
Georges Dejonghe Deskundige Roeselarestraat 89
8980 Zonnebeke
Mieke Gotelaere Deskundige Potteriestraat 64
8980 Beselare
Michel Vandenbroucke Deskundige Beselarestraat 52
8980 Zonnebeke
Jean-Pierre Noyez Handel en middenstand Albertstraat 13
8980 Zonnebeke
Christ Dejonghe Landbouw Potegemstraat 5
8980 Zonnebeke

Odette Soen
Vervangster: Anita Soenen

Werknemersorganisatie

Boudewijnpark 72
8980 Zonnebeke

Peter Pillen Bouwmaatschappijen St.-Omerlaan 7
8900 Ieper
Bénédicte Siemoens Onderwijs Wervikstraat 42
8980 Beselare
Jacques D'Hellem Derde leeftijd Sportlaan 21
8980 Beselare
Véronique Lampaert Milieuraad Kleine Passendalestraat 6
8980 Beselare
Veerle Vanhoutte Culturele verenigingen Reutelhoekstraat 14
8980 Geluveld
Patrick Blancke Secretaris GECORO Beselarestraat 111
8980 Zonnebeke