Managementteam

Het managementteam of MAT speelt een sleutelrol in de goede wisselwerking tussen de verschillende gemeentediensten en het college van burgemeester en schepenen. In het MAT zetelen de secretaris, de financieel beheerder en enkele diensthoofden. De burgemeester en de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn wonen de bijeenkomst bij als waarnemer. Het MAT bewaakt de eenheid tussen de diensten, de kwaliteit van hun organisatie en werking en is bevoegd voor de interne communicatie. Enkele recente initiatieven die tot stand kwamen dankzij het MAT zijn de personeelsbarbecue, de gezinsdag, de nieuwjaarsreceptie, de tevredenheidsenquête, wekelijkse vragenlijsten voor de diensthoofden, teambuilding…

Het MAT komt om de twee à drie weken samen en bestaat uit volgende leden:

 
Francis Claeys

Secretaris - Voorzitter MAT

Niels Vermeersch

Stafmedewerker - Secretaris MAT

Gerard Straetemans Financieel beheerder
Kristof Pector Diensthoofd Vrije tijd & Welzijn
Wim Delameilleure Diensthoofd Technische dienst
Steven Vandenbussche Hoofd Museum en Toerisme
Francis Claeys Diensthoofd Personeelszaken
Patrick Blancke Diensthoofd Ruimtelijke ordening, Stendenbouw & Mobiliteit

 

Waarnemend:

  • De burgemeester, Dirk Sioen
  • De OCMW-voorzitter, Maria Vander Meiren