Secretaris

Francis ClaeysFrancis Claeys

Enkel op afspraak.

T 051 48 00 60
secretaris@zonnebeke.be

Francis Claeys is secretaris van zowel de gemeente als van het OCMW.

De secretaris bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Hij maakt de notulen van de raads- en collegevergaderingen op, dit in samenwerking met de dienst secretariaat.

De secretaris is hoofd van de gemeentelijke administratie en staat in voor het leiden en coördineren van de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW.

Hij is tevens hoofd van het personeel en staat in voor het rechtstreeks contact en overleg met de bestuursoverheid.