Michiel Descheemaeker

Michiel DescheemaekerLange Dreve 8F - 8980 Zonnebeke
T 057 46 64 46 - M 0494 47 48 69
michiel.descheemaeker@zonnebeke.be

Bevoegdheden:

  • Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
  • Leefmilieu
  • Milieu 
  • Onroerend patrimonium: onderhoud en beheer
  • Huisvesting
  • Wonen
  • Sociale huisvesting
  • Huisvuil en containerpark