Dienstomschrijving BKO

Gemeente Zonnebeke biedt voor- en naschoolse opvang aan voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Inschrijven:

Kinderen die voor de eerste keer wensen te komen naar ’t Bondgenootje, dienen vooraf ingeschreven te worden in de kinderopvang zelf bij de locatieverantwoordelijken op afspraak of op het gemeentehuis bij de coördinatrice Ria Vermeersch, ook op afspraak. Dit betekent dat de inschrijvingspapieren, het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst in orden moeten zijn vóór je kind voor de 1e keer komt.

Ouderbijdrage:

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind:

 • Voor- en naschools wordt er gerekend per begonnen halfuur: €1.
 • Woensdagnamiddagen:
  • Voor minder dan drie uur opvang wordt er gerekend per begonnen halfuur.
  • Voor een opvang van drie tot zes uren: €6.
  • Voor een opvang vanaf zes uren: €10.
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen:
  • Voor minder dan drie uur opvang wordt er een minimum bedrag van 4 euro gerekend.
  • Voor een opvang van drie tot zes uren: €6.
  • Voor een opvang vanaf zes uren: €10.
 • Voor speciale activiteiten en uitstappen tijdens een vakantieperiode worden de kosten hiervan op tijd meegedeeld aan de ouders.
 • Voor twee, drie en meerdere kinderen uit hetzelfde gezin, op eenzelfde dag aanwezig in de kinderopvang, wordt er 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.

Adviesraad:

Lokaal Overleg Kinderopvang