Aangifte adreswijziging

Indien je verhuist, ben je verplicht jouw nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van je nieuwe woonplaats. Dit geldt ook wanneer je naar een nieuw adres verhuist binnen Zonnebeke. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Voorwaarden

 • Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven.
 • De aangifte kan gebeuren door het gezinshoofd of een meerderjarig gezinslid.
 • De aanvraag moet gebeuren binnen de acht dagen na de werkelijke verhuis.

Kosten

Gratis.

Bijzonderheden

Geen aanpassing meer van het inschrijvingsbewijs voertuig na verhuis
Wanneer de burger zijn adreswijziging meldt aan de (nieuwe) gemeente, wordt het adres van de burger automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het oude adres blijft gewoon op het kentekenbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren. 

Aanvraag

 • De aangifte van verhuis kan via dit formulier.
 • Via e-mail is dit ook mogelijk: vermeld zeker het oude adres, het nieuwe adres, de rijksregisternummers van alle gezinsleden die mee verhuisd zijn, een GSM-nummer van een contactpersoon en het tijdstip waarop de wijkagent je thuis kan vinden.

‚ÄčNa de vaststelling van de wijkagent ontvang je een uitnodiging om langs te komen om je identiteitskaart en eventueel het inschrijvingsbewijs van de wagen of motor aan te passen.

Meenemen

Wanneer je persoonlijk de adreswijziging komt aangeven bij de dienst Burgerzaken, moet je jouw identiteitskaart meebrengen.

Tips

Verhuisd, wie moet ik allemaal informeren:

 • De gas- en elektriciteitsvoorzieningen en de kabel-tv
 • Het waterbedrijf
 • Het postkantoor (tegen vergoeding word jouw briefwisseling gedurende zes maanden nagestuurd)
 • De vakbond
 • De werkgever
 • De bankinstelling, spaarkas...
 • De verzekeringsmaatschappijen (auto, brand, familiale...)
 • De redacties van kranten en tijdschriften voor jouw abonnementen
 • De maatschappij voor jouw telefoonabonnement
 • Indien je op een wachtlijst staat voor een sociale en/of bejaardenwoning, de desbetreffende organisatie.