Adreswijziging minderjarige

Als een minderjarige verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft.

Voorwaarden

Minderjarig zijn (jonger dan 18 jaar zijn).

Kosten

Gratis.

Aanvraag

Aangifte:

  • Wanneer beide ouders samenleven, volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de adreswijziging. Deze ouder mag niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag.
  • Wanneer de ouders niet samenleven, volstaat het dat één van de ouders de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de adreswijziging. Deze ouder mag niet ontzet zijn uit het ouderlijk gezag en er mag geen gerechtelijke uitspraak bestaan waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder. De gemeente moet de andere ouder in kennis stellen van de aangifte van adreswijziging van de minderjarige. Deze ouder heeft 15 kalenderdagen na ontvangst van de brief om een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.
  • Voor de aangifte van een adreswijziging kan je terecht bij de dienst burgerzaken.

Inschrijving:

Binnen de acht dagen na de aangifte wordt er een onderzoek ingesteld naar de verblijfplaats van de minderjarige. Daarna wordt de minderjagie op zijn/haar nieuw adres ingeschreven.

Aanpassen documenten: na de vaststelling van woonst door de wijkagent ontvang de minderjagie van de wijkagent een uitnodiging om zijn/haar identiteitskaart aan te passen. Breng de PIN-code mee. Bij een Kids-ID breng je ook de PIN- en PUK-code mee.

Meenemen

  • Identiteitskaart en PIN- en PUK-codes.
  • Vonnis indien er reeds een uitspraak is.