Huisnummer

Scroll naar

Het toekennen en de nummering van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid.

Aanvraag

Je dient jouw aanvraag in bij de dienst burgerzaken.

Het huisnummer wordt in overleg met de dienst ruimtelijke ordening toegekend.

Meenemen

Eventueel het plan/liggingsplan van de nieuwbouw.