Bekendmaking einde concessie

Bordjes geplaatst in 2018 bij einde concessies

Bij de graven waarvan de concessie vervalt in 2019 is een bordje geplaatst. Het overzicht van deze graven vindt u hier:

- overzicht Zonnebeke

- overzicht Beselare

- overzicht Geluveld

- overzicht Passendale

- overzicht Zandvoorde

Waarom staan er  bordjes aan een laatste rustplaats en hangen er lijsten in de kasten op de begraafplaatsen?

De wet voorziet een jaar lang een melding aan elk graf (inbegrepen urnenveld en columbariumnis).
Tezelfdertijd wordt een lijst met de opsomming van de bordjes uitgehangen in de kasten op de begraafplaatsen.
Het gaat om de graven, urnenvelden en columbariumnissen waarvan de concessie zal verstrijken of waarvoor de grafduur (grafrust van 10 jaar) is verstreken.

Wat is de bedoeling van die bordjes en de lijsten?

Allerheiligen is het moment dat men zijn dierbaren herdenkt en het graf bezoekt.
Door de bordjes geruime tijd voor Allerheiligen te plaatsen bereiken we een groot aantal bezoekers en kunnen die actie ondernemen (contact opnemen met dienst Burgerzaken).
De gemeente is niet verplicht om de nabestaanden op de hoogte brengen.  In heel veel gevallen gaat het om oudere graven waarvoor men geen nabestaanden meer vindt.

Wat kan men doen?

Men kan de concessie van een graf verlengen, niet verlengen of vervroegd beëindigen.
Voor graven waarvan de grafrust (10 jaar) verstreken is kan men een aanvraag doen tot verplaatsen van het graf (dit betekent dan ontgraven en overbrengen naar een concessieperk).

Wat komt er na het verstrijken van de termijn?

Dan wordt er overgegaan naar de volgende fase, nl. het ontruimen. Klik hier voor meer info.