Overschrijving van een echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand

Scroll naar

Als de echtscheiding uitgesproken is en de mogelijke termijnen van beroep (één maand) zijn verstreken, zendt de rechtbank het vonnis naar de ambtenaar van de dienst burgerzaken van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Deze zal het vonnis overschrijven in de registers van de burgerlijke stand en de partijen verwittigen. Vanaf deze overschrijving ben je echt gescheiden.

Kosten

Gratis.