Aangifte van een geboorte

De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de dienst burgerzaken van de geboorteplaats, ongeacht de gemeente waar je woont.

De geboorteaangifte is verplicht en moet ten laatste 15 dagen na de bevalling gebeuren.

Voorwaarden

Het kind moet aangegeven worden binnen de 15 dagen na de geboorte, de geboortedag niet inbegrepen. Als de 15e dag op een zon- of feestdag valt, heb je de tijd tot de eerstvolgende werkdag.

De geboorteaangifte moet gebeuren door de wettige ouders, moeder en/of vader.

De vader of meemoeder kan het kind aangeven zonder de moeder:

 • Als hij/zij gehuwd is met de moeder van het kind.
 • Als hij/zij het kind erkende voor de geboorte.

Als beide ouders ongehuwd of echtgescheiden zijn, kan de vader of meemoeder het kind erkennen bij de geboorte. In dat geval moeten zowel de vader of meemoeder als de moeder van het kind aanwezig zijn. De moeder moet dan toestemming geven aan de vader of meemoeder om het kind te erkennen.

Als de ouders de aangifte van hun eerste gemeenschappelijke kind niet samen doen, moet er een verklaring van naamkeuze worden voorgelegd.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

De aangifte kan je doen op de dienst burgerzaken.

Meenemen

 • De identiteitskaart van de aangever (moeder, vader/meemoeder of beiden samen).
 • Het medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw.
 • Indien je gehuwd bent:
  • Je trouwboekje.
  • De identiteitskaart van je echtgenoot/echtgenote indien hij/zij een buitenlandse nationaliteit heeft.
 • Bij de aangifte van je eerste kind: de ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze eerste kind.
 • In geval van erkenning: het erkenningsattest.

Tips

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Met deze documenten kan je:

 • De kinderbijslag aanvragen.
 • Jouw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij jouw ziekenfonds.
 • De inenting van het kind regelen.