Erkenning van een kind

De erkenning is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind. Volgens het Belgisch recht kan de vader het kind met de toestemming van de moeder erkennen, zolang het kind nog geen vader of meemoeder heeft. Vanaf 1 januari 2015 kan ook de meemoeder het kind met de toestemming van de moeder erkennen, zolang het kind nog geen vader of meemoeder heeft.

Een kind kan erkend worden:

 • Vóór de geboorte, met een bewijs van zwangerschap.
 • Bij de geboorte zelf.
 • Na de geboorte, zonder tijdslimiet.

De voordelen van erkenning vóór de geboorte zijn:

 • De vader of de meemoeder kan de geboorte alleen aangeven.
 • De vader of de meemoeder kan het kraamgeld via zijn werkgever aanvragen.

Voorwaarden

 • De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning.
 • Wie toestemming moet geven,  hangt af van de leeftijd van het kind:
  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

De aanvraag kan je doen op de dienst burgerzaken.

Meenemen

 • Identiteitskaart van de ouders.
 • Voor een erkenning van een ongeboren kind: een bewijs van zwangerschap.
 • Voor een erkenning van een geboren kind: een geboorteakte als het kind niet in Zonnebeke geboren is.
 • Als je als erkenner niet de Belgische nationaliteit hebt: bewijsstukken waaruit blijkt dat je volgens jouw persoonlijk statuut een kind kan erkennen.