Keuze van de naam

Scroll naar

FAMILIENAAM

Kinderen met de Belgische nationaliteit kunnen sinds 1 juni 2014 de naam van hun moeder, de naam van hun vader of een dubbele naam dragen.

Kinderen geboren op of na 1 juni 2014

Ouders kunnen de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen. De keuze wordt gemaakt op het ogenblik van de aangifte van de geboorte.

Bij onenigheid tussen de ouders over de keuze van de naam, krijgt het kind de dubbele naam van beide ouders in alfabetische volgorde. Adoptanten hebben dezelfde keuze voor het geadopteerde kind.

De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk.

Kinderen geboren vóór 1 juni 2014

Voor minderjarige kinderen geboren of geadopteerd vóór 1 juni 2014 is het mogelijk om bij jouw gemeentebestuur een naamsverandering voor jouw kinderen aan te vragen, om de naam toe te kennen volgens de bepalingen van de nieuwe wet.

Deze naamsverandering gebeurde aan de hand van een verklaring die afgelegd moest worden vóór 31 mei 2015.
Als de naamsverandering gebeurt naar aanleiding van de geboorte of de adoptie van een nieuw gemeenschappelijk kind, moet de verklaring worden afgelegd binnen drie maanden na deze geboorte of adoptie.

VOORNAAM

De keuze van een voornaam bij de geboorte van een kind is vrij. De naam kan alleen geweigerd worden als

  • de voornaam verwarrend is, bv. een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd
  • de voornaam het kind kan schaden, bv. een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam
  • de voornaam schade kan toebrengen aan derden, bv. een bestaande familienaam wordt als voornaam aan een kind gegeven, als dit niet gebruikelijk is

Aanvraag

De aanvraag kan je doen op de dienst burgerzaken.