Huwelijksaangifte

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis.

Als je wil trouwen, moet je een huwelijksaangifte doen in de gemeente waar jij of jouw partner is ingeschreven. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk. De partners kunnen zich laten bijstaan door maximum vier getuigen, maar getuigen zijn niet verplicht.

Voorwaarden

 • Minstens één van beide partners moet ingeschreven zijn in Zonnebeke.
 • Het huwelijk kan ten vroegste voltrokken worden 14 dagen na de aangifte, en ten laatste zes maanden na de aangifte van het huwelijk.
 • De aangifte moet gebeuren door beide partners.

Kosten

 • De aangifte zelf is gratis.
 • Trouwboek: € 18

Aanvraag

Hoe?

 1. De huwelijksdatum en het uur moet je eerst vastleggen volgens deze richtlijnen!
 2. Huwelijksaangifte: je meldt je aan op de dienst burgerzaken ten vroegste zes maanden en ten laatste 14 dagen voor het huwelijk.
 • De dienst burgerzaken verzamelt zelf alle nodige documenten. Zelf moet je enkel zorgen voor eventuele buitenlandse documenten.
 • Breng het ingevulde aangifteformulier mee: aangifteformulier (versie 10/01/2022)

Procedure

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Daarvan maakt hij of zij dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Meenemen

Identiteitskaart

Tips

 • Een duplicaat van het huwelijksboekje kost € 18 en vraag je aan bij de dienst burgerzaken. Een duplicaat is echter niet altijd nodig, voor sommige instanties (bijvoorbeeld het vredegerecht) volstaat een akte van bekendheid. Deze akte is ook te verkrijgen op de dienst burgerzaken.
 • Op de elektronische identiteitskaart wordt de burgerlijke stand niet meer vermeld.