Huwen & Huwelijksaangifte

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis.

Als je wil trouwen, moet je een huwelijksaangifte doen in de gemeente waar jij of jouw partner is ingeschreven. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk. De partners kunnen zich laten bijstaan door maximum vier getuigen, maar getuigen zijn niet verplicht.

Voorwaarden

  • Minstens één van beide partners moet ingeschreven zijn in Zonnebeke.
  • Het huwelijk kan ten vroegste voltrokken worden 14 dagen na de aangifte, en ten laatste zes maanden na de aangifte van het huwelijk.
  • De aangifte moet gebeuren door beide partners.

Kosten

  • De aangifte zelf is gratis.
  • Trouwboek: €10

Aanvraag

Hoe?

Je meldt je aan op de dienst burgerzaken ten vroegste zes maanden en ten laatste 14 dagen voor het huwelijk.

De huwelijksdatum en het uur worden vastgelegd.

Hier worden alle nodige documenten opgevraagd. Zelf moet je enkel zorgen voor eventuele buitenlandse documenten.

Wanneer?

Je kan huwen tijdens de kantooruren van 09.00u tot 11.30u en van 13.00u tot 16.00u.

Ook op de zitdagen van de dienst burgerzaken op zaterdagvoormiddag van 09.00u tot 11.30u. Rechts op deze pagina kan je deze data terugvinden.
 

Procedure

Minimaal anderhalve maand voor het huwelijk moet de voorziene huwelijksdatum gereserveerd worden. Na de huwelijksaangifte verzamelt de dienst burgerzaken zelf alle papieren van de Belgen in België.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Daarvan maakt hij of zij dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.


Reservatie

Minimum anderhalve maand voor het huwelijk dient de voorziene huwelijksdatum gerserveerd te worden. Je kan maximaal één jaar op voorhand jouw huwelijksdag en -tijdstip reserveren (binnen het voorziene uurrooster). Deze reservatie kan enkel schriftelijk, per brief, via e-mail, via het online formulier of op de dienst burgerzaken.

De aanvraag moet de volledige identiteit en het adres van beide partners bevatten en een telefoonnummer waarop één van beiden te bereiken is.

Let wel, deze reservatie is nog geen aangifte!

Door omstandigheden kunnen bepaalde voorziene dagen of uren geblokkeerd zijn voor reservaties. Houd er ook rekening mee dat de kans bestaat dat de agenda reeds volzet is op de dag of het tijdstip van jouw voorkeur. Wacht dus steeds op de bevestiging van de huwelijksreservatie alvorens je andere zaken reserveert of inplant!

Meenemen

Identiteitskaart

Tips

  • Een duplicaat van het huwelijksboekje kost €10 en vraag je aan bij de dienst burgerzaken. Een duplicaat is echter niet altijd nodig, voor sommige instanties (bijvoorbeeld het vredegerecht) volstaat een akte van bekendheid. Deze akte is ook te verkrijgen op de dienst burgerzaken.
  • Op de elektronische identiteitskaart wordt de burgerlijke stand niet meer vermeld.