Wettelijk samenwonen

Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen van wettelijke samenwoning.

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk gaan samenwonen met familieleden zoals broers, zussen, ouders of kinderen of met iemand anders.

Een wettelijke samenwoning heeft onder meer ook gevolgenn op het vlak van belastingaangifte, verblijfsrecht, erfrecht, verwerven en beheren van gezamelijke goederen, schulden...

Voorwaarden

  • Beide personen zijn minstens 18 jaar en rechtsbekwaam.
  • Beide personen zijn ongehuwd en niet gebonden door een andere wettelijke samenwoning.
  • Jezelf en jouw partner wonen op hetzelfde adres.

Kosten

  • Verklaring wettelijk samenwonen: gratis.
  • Ontbinding wettelijk samenwonen met onderlinge toestemming: gratis.
  • Eenzijdige beëindiging: kosten van de gerechtsdeurwaarder.

Aanvraag

Aangifte

Je komt beiden naar de dienst burgerzaken met je identiteitskaart. De verklaring wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk opgemaakt. Je ontvangt een ontvangstbewijs.

Beëindiging

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op twee manieren:

  • In onderlinge overeenstemming door de samenwonenden.
  • Eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst burgerzaken van de gemeente.

De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd. De ambtenaar betekent binnen acht dagen de beëindiging bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de andere partij. In elk geval moeten de kosten van de betekening en de kennisgeving vooraf worden betaald door hen die de verklaring afleggen.

De wettelijke samenwoonst houdt ook op bij:

  • Huwelijk van één van de partijen.
  • Overlijden van één van de partijen.

Meenemen

Beide identiteitskaarten.