Kids-ID

De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

voorbeeld kidsid

 

De kids-ID is niet verplicht en dien je zelf voor jouw kinderen aan te vragen op de dienst burgerzaken van  jouw gemeente.

Met een kids-ID kunnen kinderen jonger dan 12 jaar ook reizen binnen de Europese Unie en enkele andere landen. In sommige landen moet het kind begeleid worden door een ouder of voogd of beschikken over een ouderlijke toestemming (meer info: http://diplomatie.belgium.be).

Opgelet: voor de meeste landen buiten de Europese Unie is een geldig reispaspoort (en eventueel visum) vereist. Om te weten welke landen hiervoor in aanmerking komen, raadpleeg je best het consulaat of de ambassade van het land waar je heen reist, je reisagent of http://diplomatie.belgium.be/.

Een kids-ID heeft een geldigheidsduur van drie jaar een blijft geldig tot de vervaldag, ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden en vanaf dat moment een elektronische identiteitskaart voor Belgen zou kunnen aanvragen.

Het is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is de houder van het document. Zoals andere officiële documenten, moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen. De ouder die de Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.

Voorwaarden

Als je een kids-ID wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind.
 • Je moet samen met het kind de kids-ID aanvragen.

Kosten

 • Normale procedure (de afleveringstermijn bedraagt twee à drie weken): € 6,70
 • Zeer dringende procedure (binnen twee werkdagen indien aangevraagd vóór 15.00u): € 94,90
 • Er is ook een zeer dringende spoedprocedure waarbij je de kids-id gaat afhalen in Brussel: € 127,40

Aanvraag

De kids-ID vraag je aan bij de dienst burgerzaken waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. Het aanmaken van de kids-ID duurt twee à drie weken. Vraag de kids-ID dus tijdig aan!

Meenemen

Bij de aanvraag: 

 • De identiteitskaart van de ouder die de kids-ID aanvraagt.
 • Een recente pasfoto met een effen witte achtergrond. De pasfoto moet voldoen aan de kwaliteitsnormen.
 • Het kind waarvoor de kids-ID wordt aangevraagd is mee bij de aanvraag.
 • Eventueel de huidige kids-ID.
 • € 6,70

Bij het afhalen:

 • De ontvangen pin- en pukcodes om de kids-ID te activeren.
 • Eventueel de huidige kids-ID.

Tips

 • Heb je een kids-ID? Registreer je dan zeker op www.halloouders.be. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.