Wettigen handtekening

Het legaliseren van een handtekening is een handeling waarbij de overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. De gemachtigde gaat na of de handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Voorwaarden

De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden:

  • Moet zijn woonplaats hebben in de gemeente.
  • Moet in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart.

Kosten

Gratis.

Aanvraag

Als je jouw handtekening wil laten legaliseren, moet je jezelf persoonlijk aanbieden en jouw handtekening plaatsen in het bijzijn van de gemachtigde.

Meenemen

Je identiteitskaart.