Wijzigen van familienaam - Naamsverandering

Familienamen kan je enkel veranderen als er grondige redenen voor bestaan. Om een naamswijziging aan te vragen, moet je een gemotiveerde aanvraag, met duidelijke vermelding van de redenen indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Er moeten ook registratierechten betaald worden. 

Alle informatie vind je op de website van de FOD Justitie

Na goedkeuring zal je uitgenodigd worden bij de dienst burgerzaken om een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en eventueel internationaal paspoort aan te vragen.