Wijzigen van familienaam - Naamsverandering

Familienamen kan je enkel veranderen als er grondige redenen voor bestaan. Om jouw naam te veranderen moet je een gemotiveerde aanvraag met vermelding van de redenen indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Voorwaarden

Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om jouw naam te willen wijzigen.

Kosten

  • Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht €49.
  • Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaal je €740.

Aanvraag

Om een naamswijziging aan te vragen, moet je een gemotiveerde aanvraag, met duidelijke vermelding van de redenen indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

De FOD Justistie stuurt je een afschrift van het besluit. Na betaling van registratierechten moet de verzoeker zich binnen de 60 dagen na de registratie aanbieden met het afschrift:

  • Bij de dienst burgerzaken van jouw geboorteplaats.
  • Bij de dienst burgerzaken in Brussel, als je niet in België geboren bent.

Alle informatie vind je op de website van de FOD Justitie

Meenemen

  • Jouw identiteitskaart (je zal een aanvraag krijgen om deze te vernieuwen).
  • Een afschrift van het geregistreerd ministrieel besluit van naamsverandering en/of een afschrift van het geregistreerd koninklijk besluit van naamsverandering.